Display website for :   Varee Chiang Mai School for Thai Language  Varee Chiang Mai School for English Language
Varee Chiangmai School in Chiang Mai

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล

โรงเรียนวารีเชียงใหม่และโรงเรียนอนุบาลวารี ร่วมสืบทอดประเพณีไหว้ครู 2554

ข่าวเมื่อ : วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2554
โรงเรียนวารีเชียงใหม่และโรงเรียนอนุบาลวารี ร่วมสืบทอดประเพณีไหว้ครู 2554

โรงเรียนวารีเชียงใหม่และโรงเรียนอนุบาลวารี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการแสดงความเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยอาจารย์วารี  ภัทราวณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ประธานในพิธีจุดเทียนแสงสว่างแห่งปัญญาและความรู้ ประธานนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนอนุบาล ประถม มัธยม และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปร่วมระลึกถึงพระคุณครู พร้อมใจนำพานดอกไม้  ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างคับคั่ง  ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและซาบซึ้ง จากนั้นตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมรำอวยพรให้แก่คณะผู้บริหาร และคณะครู

ในโอกาสเดียวกันจัดให้มีพิธีสถาปนาสภานักเรียนมัธยมปีการศึกษา 2554 มอบเสื้อ เข็มสภานักเรียนให้แก่ นายยูทาโร่ ฮิราตะ  ประธานสภานักเรียน รองประธานสภานักเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาทั้งหมด 40 คน มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสภา ปีการศึกษา 2553  และการมอบรางวัลการประกวดพาน การกล่าวให้โอวาทโดยท่านผู้อำนวยการ


ภาพทั้งหมดresponsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox

ร่วมให้คะแนน กับบทความที่ประทับใจ
แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนของคุณได้ทราบ
Share on Facebook พิมพ์หน้านี้
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ : การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล | ที่อยู่ : 59 หมู่ 6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel : 66 (0) 53 140232-4 Fax : 66 (0) 53 140231 E-mail : vcsinfo@varee.ac.th
Copyright © 2014 By Varee Chiangmai School : An Education Beyond Tomorrow