Display website for :   Varee Chiang Mai School for Thai Language  Varee Chiang Mai School for English Language
Varee Chiangmai School in Chiang Mai

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล

พิธีถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

ข่าวเมื่อ : วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554
พิธีถวายพระพรชัย  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหามหาราชินี
อาจารย์วารี  ภัทราวณิชย์ ผู้อำนวยการการ โรงเรียนวารีเชียงใหม่  เป็นประธานพิธีจัดงานวันแม่  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหามหาราชินี 
 
โดยเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารีมีและเพลงสดุดีมหาราชา  จากนั้น ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโปรแกรมนานาชาติ กล่าวเทิดพระคุณแม่ และมอบพวงมาลัยมะลิให้อาจารย์วารี  ภัทราวณิชย์    และตัวแทนนักเรียนรำถวายพระพร ในเพลง เพื่อแม่ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554

ภาพทั้งหมดresponsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox
responsive lightbox

ร่วมให้คะแนน กับบทความที่ประทับใจ
แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนของคุณได้ทราบ
Share on Facebook พิมพ์หน้านี้
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ : การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล | ที่อยู่ : 59 หมู่ 6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel : 66 (0) 53 140232-4 Fax : 66 (0) 53 140231 E-mail : vcsinfo@varee.ac.th
Copyright © 2014 By Varee Chiangmai School : An Education Beyond Tomorrow