Display website for :   Varee Chiang Mai School for Thai Language  Varee Chiang Mai School for English Language
Varee Chiangmai School in Chiang Mai

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล

THAI PROGRAMME

หลักสูตรนี้มีการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษประมาณ 30% รวมทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวิชาสังคมศึกษา มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล และแยกผู้เรียนตามความสามารถทางภาษา โดยการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านวิชาการ

ENGLISH PROGRAMME

ดำเนินการเรียนการสอนโดยครูผู้เป็นเจ้าของภาษา นอกจากวิชาภาษาไทย ดังนั้นนักเรียนจึงต้องมีศักยภาพ ในการเรียนภาษาที่เพียงพอในระดับนี้ นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้ จะมีศักยภาพในการเรียนต่อในระดับนานาชาติ หรือเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศได้ หลักสูตรนี้เปิดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

INTERNATIONAL PROGRAMME

เป็นหลักสูตรที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ครบครัน ตามหลักสูตร IGCSE จาก Cambridge ที่มีมาตรฐานการเรียนเทียบเท่ากับ หลักสูตรที่เปิดสอน ในประเทศอังกฤษ นักเรียนที่เรียนจบจากแผนการเรียนที่ท้าทาย ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนี้ สามารถเข้าเข้าเรียนในระดับ Advanced Level ของหลักสูตร GCSE...

ข่าวประชาสัมพันธ์

28
ส.ค. 2558
รางวัลการแข่งขันแบดมินตันรายการ ZJstar Chiangmai Tournament 2015
รางวัลการแข่งขันแบดมินตันรายการ ZJstar Chiangmai Tournament 2015
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันแบดมินตันรายการ ZJsta...

อ่านต่อ 

14
ส.ค. 2558
INVITATION TO CHARITY CONCERT FOR THE JUVENILE CENTRE
INVITATION TO CHARITY CONCERT FOR THE JUVENILE CENTRE
We would like to invite our parents and students to attend the Charity Conce...

อ่านต่อ 

27/07/2558
  
24/07/2558
  
22/07/2558
  
17/07/2558
มีภาพแกลลอรี่   
14/07/2558
  
08/07/2558
  
07/07/2558
  
25/06/2558
  
22/06/2558
  
15/06/2558
  


ข่าวกิจกรรม

26
ส.ค. 2558
มีภาพแกลลอรี่
แนะแนวหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แนะแนวหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนกมัธยมศึกษาโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดการแนะแนวหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอน...

อ่านต่อ 

20
ส.ค. 2558
กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย
แผนกอนุบาล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสร...

อ่านต่อ 

14/08/2558
  
13/08/2558
  
13/08/2558
มีภาพแกลลอรี่   
11/08/2558
มีภาพแกลลอรี่   
06/08/2558
  
05/08/2558
มีภาพแกลลอรี่   
29/07/2558
มีภาพแกลลอรี่   
20/07/2558
มีภาพแกลลอรี่   
16/07/2558
มีภาพแกลลอรี่   
13/07/2558
  

Fanpage

ปฏิทินโรงเรียน

 
วันที่ 1 กันยายน 2558 วันที่ 1 กันยายน 2558
เปิดขายใบสมัครการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
วันที่ 14-18 กันยายน 2558 วันที่ 14-18 กันยายน 2558
- นักเรียนชั้นอนุบาลประเมินความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 วิชาภาษาอังกฤษ ESL และ EP ระดับประถม
วันที่ 21-25 กันยายน 2558 วันที่ 21-25 กันยายน 2558
- นักเรียนชั้นอนุบาลสอบประเมินความพร้อม
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
วันที่ 26 กันยายน 2558 วันที่ 26 กันยายน 2558
กิจกรรม K3 End of Term Exhibition
วันที่ 28 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558 วันที่ 28 กันยายน - 9 ตุลาคม 2558
ปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ทุกระดับชั้น และนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ
วันที่ 1-10  ตุลาคม 2558 วันที่ 1-10 ตุลาคม 2558
รับชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ทุกระดับชั้น
วันที่ 10 ตุลาคม 2558 วันที่ 10 ตุลาคม 2558
รับสมุดรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 และพบครูประจำชั้น ทุกระดับชั้น
วันที่ 12 ตุลาคม 2558 วันที่ 12 ตุลาคม 2558
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทุกระดับชั้น
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2559
เรียนเสริมหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
วันที่ 23 ตุลาคม 2558 วันที่ 23 ตุลาคม 2558
หยุดวันปิยมหาราช
 
Fanpage

Fanpage

Fanpage

กิจกรรมพิเศษ

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ : การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล | ที่อยู่ : 59 หมู่ 6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel : 66 (0) 53 140232-4 Fax : 66 (0) 53 140231 E-mail : vcsinfo@varee.ac.th
Copyright © 2014 By Varee Chiangmai School : An Education Beyond Tomorrow