Display website for :   Varee Chiang Mai School for Thai Language  Varee Chiang Mai School for English Language
Varee Chiangmai School in Chiang Mai

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล

THAI PROGRAMME

หลักสูตรนี้มีการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษประมาณ 30% รวมทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวิชาสังคมศึกษา มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล และแยกผู้เรียนตามความสามารถทางภาษา โดยการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านวิชาการ

ENGLISH PROGRAMME

ดำเนินการเรียนการสอนโดยครูผู้เป็นเจ้าของภาษา นอกจากวิชาภาษาไทย ดังนั้นนักเรียนจึงต้องมีศักยภาพ ในการเรียนภาษาที่เพียงพอในระดับนี้ นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้ จะมีศักยภาพในการเรียนต่อในระดับนานาชาติ หรือเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศได้ หลักสูตรนี้เปิดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

INTERNATIONAL PROGRAMME

เป็นหลักสูตรที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ครบครัน ตามหลักสูตร IGCSE จาก Cambridge ที่มีมาตรฐานการเรียนเทียบเท่ากับ หลักสูตรที่เปิดสอน ในประเทศอังกฤษ นักเรียนที่เรียนจบจากแผนการเรียนที่ท้าทาย ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนี้ สามารถเข้าเข้าเรียนในระดับ Advanced Level ของหลักสูตร GCSE...

ข่าวประชาสัมพันธ์

08
ส.ค. 2559
รับสมัครครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา
รับสมัครครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา
รับสมัครครูผู้สอน ดังต่อไปนี้ ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา ครูผู้สอ...

อ่านต่อ 

03
ส.ค. 2559
มีภาพแกลลอรี่
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ที่ได้รับเกียรติบัตรจากรายการต่างๆ
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ที่ได้รับเกียรติบัตรจากรายการต่างๆ
อ.วารี ภัทราวาณิชย์ ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ที่ได้รั...

อ่านต่อ 

13/07/2559
มีภาพแกลลอรี่   
07/07/2559
มีภาพแกลลอรี่   
28/06/2559
มีภาพแกลลอรี่   
20/06/2559
  
12/05/2559
มีภาพแกลลอรี่   
08/04/2559
มีภาพแกลลอรี่   
17/02/2559
  
10/02/2559
มีภาพแกลลอรี่   
09/02/2559
  
04/02/2559
มีภาพแกลลอรี่   


ข่าวกิจกรรม

16
ส.ค. 2559
มีภาพแกลลอรี่
มอบเข็มกลัดโรงเรียนและบัตรสภานักเรียน
มอบเข็มกลัดโรงเรียนและบัตรสภานักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่ อ.วารี ภัทราวาณิชย์ ได้มอบเข็มกลัดโรงเ...

อ่านต่อ 

12
ส.ค. 2559
มีภาพแกลลอรี่
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยสมเด็...

อ่านต่อ 

27/07/2559
มีภาพแกลลอรี่   
26/07/2559
มีภาพแกลลอรี่   
25/07/2559
มีภาพแกลลอรี่   
24/06/2559
มีภาพแกลลอรี่   
23/06/2559
มีภาพแกลลอรี่   
23/06/2559
มีภาพแกลลอรี่   
22/06/2559
มีภาพแกลลอรี่   
20/06/2559
มีภาพแกลลอรี่   
17/06/2559
มีภาพแกลลอรี่   
16/06/2559
มีภาพแกลลอรี่   

Fanpage

ปฏิทินโรงเรียน

 
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 วันที่ 8 สิงหาคม 2559
เริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2016 โปรแกรมนานาชาติวารีเชียงใหม่
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 วันที่ 12 สิงหาคม 2559
หยุดวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
Fanpage

Fanpage

Fanpage

กิจกรรมพิเศษ

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ : การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล | ที่อยู่ : 59 หมู่ 6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel : 66 (0) 53 140232-4 Fax : 66 (0) 53 140231 E-mail : vcsinfo@varee.ac.th
Copyright © 2014 By Varee Chiangmai School : An Education Beyond Tomorrow