Display website for :   Varee Chiang Mai School for Thai Language  Varee Chiang Mai School for English Language
Varee Chiangmai School in Chiang Mai

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล

THAI PROGRAMME

หลักสูตรนี้มีการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษประมาณ 30% รวมทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวิชาสังคมศึกษา มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล และแยกผู้เรียนตามความสามารถทางภาษา โดยการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านวิชาการ

ENGLISH PROGRAMME

ดำเนินการเรียนการสอนโดยครูผู้เป็นเจ้าของภาษา นอกจากวิชาภาษาไทย ดังนั้นนักเรียนจึงต้องมีศักยภาพ ในการเรียนภาษาที่เพียงพอในระดับนี้ นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้ จะมีศักยภาพในการเรียนต่อในระดับนานาชาติ หรือเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศได้ หลักสูตรนี้เปิดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

INTERNATIONAL PROGRAMME

เป็นหลักสูตรที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ครบครัน ตามหลักสูตร IGCSE จาก Cambridge ที่มีมาตรฐานการเรียนเทียบเท่ากับ หลักสูตรที่เปิดสอน ในประเทศอังกฤษ นักเรียนที่เรียนจบจากแผนการเรียนที่ท้าทาย ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนี้ สามารถเข้าเข้าเรียนในระดับ Advanced Level ของหลักสูตร GCSE...

ประกาศ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนที่มาสอบเมื่อวันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557คลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

21
เม.ย. 2557
มีภาพแกลลอรี่
จัดการอบรมเสริมความรู้ทางวิทย์-คณิต
จัดการอบรมเสริมความรู้ทางวิทย์-คณิต
 ตามที่ทางโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ที่ม...

อ่านต่อ 

21
มี.ค. 2557
มีภาพแกลลอรี่
โครงการเติมเต็มความรู้สู่มาตรฐานการสอน เสริมทักษะบุคลากรครูมุ่งสู่การศึกษาศตวรรษที่ 21
โครงการเติมเต็มความรู้สู่มาตรฐานการสอน เสริมทักษะบุคลากรครูมุ่งสู่การศึกษาศตวรรษที่ 21
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานการศึกษา จึงได้พัฒนาทั...

อ่านต่อ 

24/02/2557
  
20/02/2557
  
19/02/2557
  
13/02/2557
  
13/02/2557
มีภาพแกลลอรี่   
10/02/2557
มีภาพแกลลอรี่   


ข่าวกิจกรรม

11
เม.ย. 2557
มีภาพแกลลอรี่
วารีปี๋ใหม่เมือง ปี 57
วารีปี๋ใหม่เมือง ปี 57
เมื่อวันที่ 11 เมษายน โรงเรียนวารีเชียงใหม่จัดกิจกรรม วารีปี๋ใหม่เมือง ปี 57...

อ่านต่อ 

28
มี.ค. 2557
มีภาพแกลลอรี่
Summer Camp Cooking
Summer Camp Cooking
ครูและนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษร่วมกันทำสลัดซัลซ่า  (Salsa Salad)  ...

อ่านต่อ 

19/03/2557
มีภาพแกลลอรี่ มีวิดีโอประกอบ   
03/03/2557
มีภาพแกลลอรี่   
03/03/2557
มีภาพแกลลอรี่   
14/02/2557
มีภาพแกลลอรี่   
13/02/2557
มีภาพแกลลอรี่   
07/02/2557
มีภาพแกลลอรี่ มีวิดีโอประกอบ   


สาระน่ารู้

Fanpage

ปฏิทินโรงเรียน

 
วันที่ 14-18 เมษายน2557 วันที่ 14-18 เมษายน2557
หยุดวันสงกรานต์
วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2557 วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2557
ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ทุกระดับชั้น
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557 วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557
- ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1-3 รับเครื่องแบบนักเรียนและ อุปกรณ์เครื่องนอน ณ อาคารเรียนอนุบาล
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซื้อหนังสือแบบเรียน และรับเครื่องแบบนักเรียน ณ อาคารอำนวยการ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2557 วันที่ 3 พฤษภาคม 2557
เวลา 09.00-10.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลพบครูประจำชั้น ณ ห้องเรียนของปีการศึกษาใหม่
เวลา 10.30-12.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา พบครูประจำชั้น ณ ห้องเรียนของปีการศึกษาใหม่
วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2557 วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2557
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ซื้อหนังสือแบบเรียนและรับเครื่องแบบนักเรียน ณ อาคารอำนวยการ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
- วันฉัตรมงคล
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลปีที่ 1
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับอนุบาลทุกชั้น และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2557
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าค่ายเตรียมความพร้อม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 วันที่ 10 พฤษภาคม 2557
เวลา 09.30 น. ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคาร 7
เวลา 10.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 พบครูประจำชั้น ณ ห้องเรียนของปีการศึกษาใหม่
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทุกระดับชั้น
วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 วันที่ 13 พฤษภาคม 2557
หยุดวันวิสาขบูชา
วันที่ 26 พฤษภาคม - 19 กันยายน 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม - 19 กันยายน 2557
เรียนเสริมหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
 
Fanpage

Fanpage

Fanpage

กิจกรรมพิเศษ

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ : การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล | ที่อยู่ : 59 หมู่ 6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel : 66 (0) 53 140232-4 Fax : 66 (0) 53 140231 E-mail : vcsinfo@varee.ac.th
Copyright © 2013 By Varee Chiangmai School : An Education Beyond Tomorrow