Display website for :   Varee Chiang Mai School for Thai Language  Varee Chiang Mai School for English Language
Varee Chiangmai School in Chiang Mai

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล

THAI PROGRAMME

หลักสูตรนี้มีการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษประมาณ 30% รวมทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวิชาสังคมศึกษา มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล และแยกผู้เรียนตามความสามารถทางภาษา โดยการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านวิชาการ

ENGLISH PROGRAMME

ดำเนินการเรียนการสอนโดยครูผู้เป็นเจ้าของภาษา นอกจากวิชาภาษาไทย ดังนั้นนักเรียนจึงต้องมีศักยภาพ ในการเรียนภาษาที่เพียงพอในระดับนี้ นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้ จะมีศักยภาพในการเรียนต่อในระดับนานาชาติ หรือเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศได้ หลักสูตรนี้เปิดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

INTERNATIONAL PROGRAMME

เป็นหลักสูตรที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ครบครัน ตามหลักสูตร IGCSE จาก Cambridge ที่มีมาตรฐานการเรียนเทียบเท่ากับ หลักสูตรที่เปิดสอน ในประเทศอังกฤษ นักเรียนที่เรียนจบจากแผนการเรียนที่ท้าทาย ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนี้ สามารถเข้าเข้าเรียนในระดับ Advanced Level ของหลักสูตร GCSE...

ประกาศ

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่เพื่อดูผลสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

12
พ.ค. 2559
มีภาพแกลลอรี่
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลรายการต่างๆ
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลรายการต่างๆ
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ &nb...

อ่านต่อ 

08
เม.ย. 2559
มีภาพแกลลอรี่
วารีปี๋ใหม่เมือง ปี 59
วารีปี๋ใหม่เมือง ปี 59
                 เมื่อวันที่ 8 ...

อ่านต่อ 

17/02/2559
  
10/02/2559
มีภาพแกลลอรี่   
09/02/2559
  
04/02/2559
มีภาพแกลลอรี่   
30/01/2559
มีภาพแกลลอรี่   
29/01/2559
มีภาพแกลลอรี่   
16/01/2559
มีภาพแกลลอรี่   
13/01/2559
  
06/01/2559
  
17/12/2558
  


ข่าวกิจกรรม

15
มี.ค. 2559
มีภาพแกลลอรี่
E-camp 2016 ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนวารีเชียงใหม่
E-camp 2016 ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนวารีเชียงใหม่
          โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ร่วมกับ Macarthur A...

อ่านต่อ 

27
ก.พ. 2559
มีภาพแกลลอรี่
พิธีจบหลักสูตรอนุบาล 3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่และอนุบาลวารี
พิธีจบหลักสูตรอนุบาล 3 โรงเรียนวารีเชียงใหม่และอนุบาลวารี
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  โรงเรียนวารีเชียงใหม่จัดพิธีจบหลักสูตร สำหรั...

อ่านต่อ 

26/02/2559
มีภาพแกลลอรี่   
29/01/2559
มีภาพแกลลอรี่   
14/01/2559
  
13/01/2559
  
08/01/2559
มีภาพแกลลอรี่   
03/01/2559
มีภาพแกลลอรี่   
23/12/2558
มีภาพแกลลอรี่   
22/12/2558
มีภาพแกลลอรี่   
15/12/2558
  
04/12/2558
มีภาพแกลลอรี่   

Fanpage

ปฏิทินโรงเรียน

 
วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2559 วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2559
เปิดรับชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2559 วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2559
ขายหนังสือและรับชุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
เปิดภาคเรียนระดับชั้น เตรียมอนุบาล และ อนุบาลปีที่ 1
วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 วันที่ 5 พฤษภาคม 2559
- 10.00 น. ผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาพบครูประจำชั้น
- วันฉัตรมงคล โรงเรียนเปิดทำการปกติ
วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2559 วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2559
ค่ายเตรียมความพร้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2559 วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2559
ขายหนังสือและรับชุดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
วันที่ 7 พฤษภาคม 2559 วันที่ 7 พฤษภาคม 2559
- 9.30 น. ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม อาคาร 7
- 11.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 พบครูประจำชั้น
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นอนุบาลศึกษา 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ทุกระดับชั้น
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 วันที่ 20 พฤษภาคม 2559
หยุดวันวิสาขบูชา
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
เริ่มเปิดเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1
 
Fanpage

Fanpage

Fanpage

กิจกรรมพิเศษ

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ : การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล | ที่อยู่ : 59 หมู่ 6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel : 66 (0) 53 140232-4 Fax : 66 (0) 53 140231 E-mail : vcsinfo@varee.ac.th
Copyright © 2014 By Varee Chiangmai School : An Education Beyond Tomorrow