Display website for :   Varee Chiang Mai School for Thai Language  Varee Chiang Mai School for English Language
Varee Chiangmai School in Chiang Mai

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล

THAI PROGRAMME

หลักสูตรนี้มีการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษประมาณ 30% รวมทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวิชาสังคมศึกษา มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล และแยกผู้เรียนตามความสามารถทางภาษา โดยการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านวิชาการ

ENGLISH PROGRAMME

ดำเนินการเรียนการสอนโดยครูผู้เป็นเจ้าของภาษา นอกจากวิชาภาษาไทย ดังนั้นนักเรียนจึงต้องมีศักยภาพ ในการเรียนภาษาที่เพียงพอในระดับนี้ นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้ จะมีศักยภาพในการเรียนต่อในระดับนานาชาติ หรือเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศได้ หลักสูตรนี้เปิดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

INTERNATIONAL PROGRAMME

เป็นหลักสูตรที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้ครบครัน ตามหลักสูตร IGCSE จาก Cambridge ที่มีมาตรฐานการเรียนเทียบเท่ากับ หลักสูตรที่เปิดสอน ในประเทศอังกฤษ นักเรียนที่เรียนจบจากแผนการเรียนที่ท้าทาย ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนี้ สามารถเข้าเข้าเรียนในระดับ Advanced Level ของหลักสูตร GCSE...

ข่าวประชาสัมพันธ์

25
มิ.ย. 2558
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2558
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ GH Bank เทควันโด ยุวชน-เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2558
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรักต์กันท์ ลิ้นทองคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...

อ่านต่อ 

22
มิ.ย. 2558
คณะครูระดับประถมศึกษาจาก Ministry of Primary and Mass Education บังกลาเทศ ศึกษาดูงาน
คณะครูระดับประถมศึกษาจาก Ministry of Primary and Mass Education บังกลาเทศ ศึกษาดูงาน
อาจารย์วารี ภัทราวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะครูร...

อ่านต่อ 

15/06/2558
  
09/06/2558
  
05/06/2558
  
15/05/2558
  
11/05/2558
มีภาพแกลลอรี่   
18/03/2558
มีภาพแกลลอรี่   


ข่าวกิจกรรม

16
ก.ค. 2558
มีภาพแกลลอรี่
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาและงานสภา...

อ่านต่อ 

25
มิ.ย. 2558
มีภาพแกลลอรี่
พิธีไหว้ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558
พิธีไหว้ครูโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการสืบสานว...

อ่านต่อ 

24/06/2558
มีภาพแกลลอรี่   
19/06/2558
มีภาพแกลลอรี่   
11/06/2558
มีภาพแกลลอรี่   
29/05/2558
มีภาพแกลลอรี่   
08/05/2558
  
22/04/2558
  


สาระน่ารู้

Fanpage

ปฏิทินโรงเรียน

 
วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558
นักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558
การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 วันที่ 30 กรกฎาคม 2558
หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
หยุดวันเข้าพรรษา
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2015 นักเรียน International Programme
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
วันที่ 12 สิงหาคม 2558 วันที่ 12 สิงหาคม 2558
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
 
Fanpage

Fanpage

Fanpage

กิจกรรมพิเศษ

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ : การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล | ที่อยู่ : 59 หมู่ 6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel : 66 (0) 53 140232-4 Fax : 66 (0) 53 140231 E-mail : vcsinfo@varee.ac.th
Copyright © 2014 By Varee Chiangmai School : An Education Beyond Tomorrow