15 มีนาคม พ.ศ. 2564

รับสมัครครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน >รับสมัครครูผู้สอนวิชา สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รับสมัครครูผู้สอน สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายละเอียด

1. เตรียมการสอน และจัดการเรียนการสอนวิชาสัมคมศึกษา ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
2. บันทึกและจัดทำรายงานผลการเรียนของนักเรียน
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้าแผนก หรือโรงเรียน (อาจต้องปฏิบัติงานในวันเสาร์หรืออาทิตย์ หรือทั้งสองวัน แล้วแต่กรณี)
4. เวลาในการทำงาน 07.40 - 17.00 น. (ช่วงเปิดภาคเรียน) หรือ 08.30 - 16.30 น. (ช่วงปิดภาคเรียน) หรือแล้วแต่จะกำหนด

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. พร้อมเริ่มงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้น
3. หากมีประสบการณ์สอนมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษSchool Contact Info

Varee Chiangmai School

59 nonghoi
moung chiangmai

053-140232
vcsinfo@varee.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 4:00P.M.

Social Info