26 November พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการ U ME IDEA AWARDS 2020 จัดขึ้นโดย MCOT อสมท

Home > News Varee Chiangmai School >ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการ U ME IDEA AWARDS 2020 จัดขึ้นโดย MCOT อสมท

อสมท จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล  “U ME IDEA  AWARDS  2020”  ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม เพื่อสังคม”

โดยมีนายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ รก.กก.ผอ.ใหญ่  พร้อมด้วยผู้บริหาร อสมท และคณะกรรมการตัดสิน ร่วมงาน โดยทีมที่ได้รับรางวัล  ได้แก่

ประเภทนักศึกษา  
  รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล  ได้แก่  
ทีม COTA โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ผลงานลูกบอล บริหารกล้ามเนื้อ ที่เชื่อมต่อกับการเกม ทำให้การฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยกายภาพบำบัด ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป 
ทีม i-THOS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานแอปพลิเคชั่นแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ามือสอง ลดปัญหาขยะจากเสื้อผ้าล้นเมือง 
รับเงินรางวัล  50,000 บาท  พร้อมโล่รางวัล
 
รายชื่อนักเรียน
1. นายทยากร อาวรัตนกุล
2. นายเจษฏากร อิษฎ์สกุลวงค์
3. นางสาวสิริปรียา พิพัฒน์พัลลภ
ทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่5 แผนการเรียนวิทย์-เทคโน
ครูที่ปรึกษา
1. นายสรพงษ์ สมสอน
2. นางสาวอัณณ์ชญา สุต๋า


School Contact Info

Varee Chiangmai School

59 nonghoi
moung chiangmai

053-140232
[email protected]

Mon – Fri 8:00A.M. – 4:00P.M.

Social Info