โรงเรียนวารีเชียงใหม่

การศึกษาเพื่ออนาคตก้าวไกล

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัคร 1 กันยายน 2563
📌 ระดับชั้นอนุบาลศึกษา
📌 ระดับชั้นประถมศึกษา
📌 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด คลิกที่นี่

ข่าวสาร และ กิจกรรมโรงเรียนวารีเชียงใหม่
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่


ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียนทั้งหมด
20 มี.ค.
2021

สอบ GAT - PAT

Varee Chiangmai School
03 เม.ย.
2021

สอบวิชาสามัญ

Varee Chiangmai School
12 เม.ย.
2021

Varee Chiangmai School