โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรม & ภาพกิจกรรมข่าวกิจกรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพอใจ รางศรี

2021-09-07
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่  นางสาวพอใจ รางศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 TECHNO ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ทุนระยะยาว ( Junior Sciecne Tale . . . . . .

อ่านเพิ่ม

การประกวดโครงงาน The 7th ASEAN Student science project competition (ASPC 2021)

2021-09-07
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ การแข่งขันระดับนานชาติ การประกวดโครงงาน The 7th ASEAN Student science project competition (ASPC 2021) เป็นการประกวดระดับอาเซียนมีผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน โดยทีมที่เข้าแข่งขันเป็น . . . . . .

อ่านเพิ่ม

การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2021-08-17
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ] แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ด้วยนะครับการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 7 (Change the World Speech Contest 7) หัวข้อ & . . . . . .

อ่านเพิ่ม

ขอแสดงความยินดีพี่ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับรางวัล

2021-07-13
ขอแสดงความยินดีพี่ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย   ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 และ งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน . . . . . .

อ่านเพิ่ม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวารีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ในการแข่งขัน Ramathibodi Pitching Challenge

2021-06-21
          ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ในการแข่งขัน Ramathibodi Pitching Challenge           การแข่งขัน Ramathibodi Pitching Cha . . . . . .

อ่านเพิ่ม