ปฎิทินนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565/2566

*ตารางเวลาดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
27มิ.ย.
2022
วันที่ 27-30 มิถุนายน 2565
-กิจกรรมสัปดาห์สุขงานศิลป์ (สุขศึกษา,การงานอาชีพ)
Varee Chiangmai School

11ก.ค.
2022
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565
-สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565
Varee Chiangmai School

13ก.ค.
2022
หยุดวันอาฬหบูชา
Varee Chiangmai School

14ก.ค.
2022
หยุดวันเข้าพรรษา
Varee Chiangmai School

15ก.ค.
2022
หยุดราชการปี 2565 กรณีพิเศษ
Varee Chiangmai School

25ก.ค.
2022
วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565
-กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยและสังคมศึกษา
Varee Chiangmai School

28ก.ค.
2022
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
Varee Chiangmai School

29ก.ค.
2022
หยุดราชการปี 2565 กรณีพิเศษ
Varee Chiangmai School

11ส.ค.
2022
กิจกรรมวันแม่
Varee Chiangmai School

12ส.ค.
2022
หยุดวันแม่แห่งชาติ
Varee Chiangmai School

22ส.ค.
2022
วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565
-กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Varee Chiangmai School

01ก.ย.
2022
เริ่มรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
Varee Chiangmai School

26ก.ย.
2022
วันที่ 26-30 กันยายน 2565
-สอบปลายภาคเรียนทุกระดับชั้น
Varee Chiangmai School

03ต.ค.
2022
วันที่ 3 - 14 ตุลาคม 2565
-ปิดภาคเรียนที่ 1/2565
Varee Chiangmai School

13ต.ค.
2022
หยุดวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
Varee Chiangmai School

17ต.ค.
2022
เปิดภาคเรียน 2/2565
Varee Chiangmai School

24ต.ค.
2022
หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
Varee Chiangmai School

08พ.ย.
2022
กิจกรรมลอยกระทง
Varee Chiangmai School

02ธ.ค.
2022
-The Day of Pride 2022
-กิจกรรมละครประจำปี (ระดับประถมศึกษา)
Varee Chiangmai School

03ธ.ค.
2022
กิจกรรมละครประจำปี (ระดับอนุบาล)
Varee Chiangmai School

04ธ.ค.
2022
กิจกรรมละครประจำปี (ระดับมัธยมศึกษา)
Varee Chiangmai School

05ธ.ค.
2022
หยุดวันพ่อแห่งชาติ
Varee Chiangmai School

12ธ.ค.
2022
หยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
Varee Chiangmai School

19ธ.ค.
2022
วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2565
-สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
Varee Chiangmai School

21ธ.ค.
2022
กิจกรรมวันคริสต์มาสนักเรียน
Varee Chiangmai School

22ธ.ค.
2022
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 -2 มกราคม 2566
-หยุดวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
Varee Chiangmai School

03ม.ค.
2023
เปิดเรียนปกติ
Varee Chiangmai School

13ม.ค.
2023
วันที่ 13, 17-20 มกราคม 2566
-กิจกรรม Sports Day
Varee Chiangmai School

14ม.ค.
2023
กิจกรรม Run for Life
Varee Chiangmai School

16ม.ค.
2023
หยุดวันครู
Varee Chiangmai School

28ก.พ.
2023
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566
-สอบปลายภาคเรียน 2/2565 ทุกระดับชั้น
Varee Chiangmai School