ปฎิทินนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564/2565

*ตารางเวลาดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
27ก.ย.
2021
สอบปลายภาคเรียนทุกระดับชั้น
Varee Chiangmai School

13ต.ค.
2021
หยุดเนื่องในวันคล้ายสวรรต ร.9
Varee Chiangmai School

18ต.ค.
2021
เปิดภาคเรียน 2/2564
Varee Chiangmai School

25ต.ค.
2021
หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
Varee Chiangmai School

19พ.ย.
2021
กิจกรรมลอยละทง
Varee Chiangmai School

28พ.ย.
2021
สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
Varee Chiangmai School

03ธ.ค.
2021
The Day of Pride 2021
Varee Chiangmai School

06ธ.ค.
2021
หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
Varee Chiangmai School

10ธ.ค.
2021
หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
Varee Chiangmai School

15ธ.ค.
2021
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2564 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
Varee Chiangmai School

17ธ.ค.
2021
กิจกรรมวันคริสต์มาส
Varee Chiangmai School

20ธ.ค.
2021
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 หยุดวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
Varee Chiangmai School

02ม.ค.
2022
วันที่ 2 มกราคม 2565 - พิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้า
Varee Chiangmai School

03ม.ค.
2022
วันที่ 3 มกราคม 2565 - เปิดเรียนปกติ
Varee Chiangmai School

03ม.ค.
2022
เปิดเรียนปกติ
Varee Chiangmai School

01ก.พ.
2022
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - หยุดวันตรุษจีน
Varee Chiangmai School

10ก.พ.
2022
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 - วันการศึกษาเอกชน
Varee Chiangmai School

16ก.พ.
2022
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 - หยุดวันมาฆบูชา
Varee Chiangmai School

21ก.พ.
2022
วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 - สอบปลายภาคเรียนทุกระดับชั้น
Varee Chiangmai School