หน้าแรก > ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน > ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิมพ์ภิชญา และ ด.ญ.พิมพ์พิชชา อุตรพงศ์
ไอเดียและเอด้า ได้รับทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ระดับประถมศึกษา จัดโดยสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2564 โดยมีท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เป็นผู้มอบทุน
ไอเดียและเอด้า ยังได้รับเกียรติให้ร้องเพลง ความฝันอันสูงสุด ร่วมกับวงหัสดนตรี วงดุริยางค์ตำรวจ เปิดงานพิธี
กดลิ้งก์เพื่อเข้ารับชมพิธีเปิดได้เลยครับ https://www.youtube.com/watch?v=verTNADcuvQ

School Contact Info

Varee Chiangmai School

59 nonghoi
moung chiangmai

053-140232
vcsinfo@varee.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 4:00P.M.

Social Info