หน้าแรก > ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน > ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาอังกฤษ

7 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาอังกฤษ

School Contact Info

Varee Chiangmai School

59 nonghoi
moung chiangmai

053-140232
vcsinfo@varee.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 4:00P.M.

Social Info