หน้าแรก > ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน > ขอแสดงความยินดีพี่ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับรางวัล
ขอแสดงความยินดีพี่ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย  
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2
และ งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 36 (ISSI) 
ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

School Contact Info

Varee Chiangmai School

59 nonghoi
moung chiangmai

053-140232
vcsinfo@varee.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 4:00P.M.

Social Info