หน้าแรก > ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน > ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวารีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ในการแข่งขัน Ramathibodi Pitching Challenge

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวารีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ในการแข่งขัน Ramathibodi Pitching Challenge

21 มิถุนายน พ.ศ.2564

          ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ในการแข่งขัน Ramathibodi Pitching Challenge

          การแข่งขัน Ramathibodi Pitching Challenge จัดโดยคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นการประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพ มีทีมส่งเข้าประกวด 375 ทีมจากทั่วประเทศ การแข่งขันรอบสุดท้ายเป็นการนำเสนอแบบ pitching ที8 ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย

          ผลการแข่งขันมีดังนี้

                  รางวัลชนะเลิศ   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

                  รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่1   โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                  รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2   โรงเรียนวารีเชียงใหม่

       ทีม prism จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดเรื่อง แอปพลิเคชั่นคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 จากเสียงไอด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ สามารถคว้ารางวัลนี้มาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

โดยมีสมาชิกคือ

       1. นางสาวจิลลาภัทร เฉินบำรุง

       2. นางสาวประภาสิริ ปานันต์

       3. นายภีมวัศ บางขันธ์

ทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูที่ปรึกษา

       1. มาสเตอร์สรพงษ์ สมสอน

       2. มาสเตอร์สรวัฒน์ ยามสุข

School Contact Info

Varee Chiangmai School

59 nonghoi
moung chiangmai

053-140232
vcsinfo@varee.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 4:00P.M.

Social Info