หน้าแรก > ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน > ประมวลภาพกิจกรรม Summer ในระดับชั้นอนุบาล

ประมวลภาพกิจกรรม Summer ในระดับชั้นอนุบาล

เป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการผ่านการเล่น และการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ

School Contact Info

Varee Chiangmai School

59 nonghoi
moung chiangmai

053-140232
vcsinfo@varee.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 4:00P.M.

Social Info