21 เมษายน พ.ศ. 2565

รับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน >รับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

รับสมัครบุคลากรครู ระดับชั้น มัธยมศึกษา
ในตำแหน่ง

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
จบการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท คุรุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ เอกวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่
59 หมู่ 6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
อาคารอำนวยการ โทร.0-5314-0232-3School Contact Info

Varee Chiangmai School

59 nonghoi
moung chiangmai

053-140232
vcsinfo@varee.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 4:00P.M.

Social Info