11 มีนาคม พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางชาลิสา ศรีคำ ผู้ผ่านคัดเลือกโครงการจัดส่งนักเรียนไปดูศึกษาดูงานที่ CERN

หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน >ขอแสดงความยินดีกับ นางชาลิสา ศรีคำ ผู้ผ่านคัดเลือกโครงการจัดส่งนักเรียนไปดูศึกษาดูงานที่ CERN

ขอแสดงความยินดีกับ

 

นางสาวชาลิสา ศรีคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5sci+

 

ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี ให้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมศึกษาดูงานภายใต้โครงการจัดส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาดูงาน ณ สภาวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป (CERN) สมาพันธรัฐสวิส ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565School Contact Info

Varee Chiangmai School

59 nonghoi
moung chiangmai

053-140232
vcsinfo@varee.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 4:00P.M.

Social Info