23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ โดยสมาคมวิทยาศาตร์-อพวช ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน >ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ โดยสมาคมวิทยาศาตร์-อพวช ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผลการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศโดย สมาคมวิทยาศาสตร์-อพวช ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จากการได้เหรียญทองระดับภูมิภาคเป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งระดับประเทศ ณ อิมแพคชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี วันที่ 19-20 พย 2563

ผลการแข่งขัน ทีมจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ได้รางวัล ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งโครงงานเข้าประกวด เรื่อง Automated classification of strawberry by using machine learning techniqes

ทีมพัฒนาโครงงานได้แก่
1. นายณัฐพล ธัญเศรษฐกุล
2. นายโยชิ ทากาฮาชิ
3. นายนิโค บริเอนซ่า

ทั้งหมดเป็นนักเรียนจากห้องเรียนวิทย์-เทคโน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูที่ปรึกษา คือ
ม สรวัฒน์ ยามสุข
ม สรพงษ์ สมสอน

 

ติดตามข่าวสารอัพเดตทุกวันที่ได้ที่ https://www.facebook.com/vareechiangmai/School Contact Info

Varee Chiangmai School

59 nonghoi
moung chiangmai

053-140232
vcsinfo@varee.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 4:00P.M.

Social Info