23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี ณ อิมแพคชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี วันที่ 16-18 พ.ย. 2563

หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน >ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี ณ อิมแพคชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี วันที่ 16-18 พ.ย. 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี ณ อิมแพคชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี วันที่ 16-18 พ.ย. 2563

จากกิจกรรมเด่นในการทำกิจกรรมชุมนุมนักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสีท้องฟ้ากับปริมาณความหนาแน่นของฝุ่น PM10 และ PM2.5 ในบรรยากาศ
โดย
1. เด็กหญิงนภิสรา กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา มูลสระดู่
3. เด็กชายบูรภัทร ตัญจพัฒน์กุล

ครูที่ปรึกษา ครูบรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล

 

ติดตามข่าวสารอัพเดตทุกวันได้ที่ https://www.facebook.com/vareechiangmai/School Contact Info

Varee Chiangmai School

59 nonghoi
moung chiangmai

053-140232
vcsinfo@varee.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 4:00P.M.

Social Info