25 มีนาคม พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์

หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน >ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์

ยุววิจัยแห่งวารีเชียงใหม่ โชว์ผลงานวิชาการดาราศาสตร์ในเวที 24th Junior Session of Astronomical Society of Japan (ออนไลน์)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สสวท. ​คัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ในงาน 24th Junior Session of Astronomical Society of Japan รูปแบบออนไลน์ จัดโดยสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นสูง

โดยทางโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้รับคัดเลือก 2โครงงานในการเป็นตัวแทนนำเสนอในครั้งนี้ ได้แก่

1) โครงงงาน "The study of Hydrogen to Hellium ratio and metallic element in the main sequence stars by the Spectroscopy technique"

โดย นายโอลิเวอร์ ภูมิ ฮาร์ริส  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5sci+

ครูที่ปรึกษา นายศราวุธ ปุดมาเล

2) โครงงาน "The study of methods on the Geminids Meteor Shower’s (2020) height"

โดย นายธนพัฒน์ เอี่ยมประมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5sciTechno

ครูที่ปรึกษา นายศราวุธ ปุดมาเล

ซึ่ง The 24th Junior Session of Astronomical Society of Japan จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19มีนาคม 2565และถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้นำนักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาเดินทางไปเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานดาราศาสตร์ไทย ได้แก่ หอดูดาวแห่งชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พร้อมพบปะนักวิจัย รับฟังการบรรยายเรื่องการเก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์ รวมถึงฝึกใช้งานกล้องโทรทรรศน์แห่งชาติขนาด 2.4เมตร ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกล้องโทรทรรศน์ขนาด 1เมตร เยี่ยมชมหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  รวมถึงนำชมห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นสูง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ ห้องปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์ ชมเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ การทำงานระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ระยะไกลอัตโนมัติ โครงการพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง เยี่ยมชมโครงการสร้างดาวเทียม TSC-Pathfinder ภายใต้ Thai Space Consortium อีกด้วย

Ref : https://www.facebook.com/NARITpage/posts/335466871957195School Contact Info

Varee Chiangmai School

59 nonghoi
moung chiangmai

053-140232
vcsinfo@varee.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 4:00P.M.

Social Info