25 มีนาคม พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับผลการแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ ในรายการ Youth International Science Fair 2022 (online)

หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน >ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับผลการแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ ในรายการ Youth International Science Fair 2022 (online)

ขอแสดงความยินดีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับผลการแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ ในรายการ Youth International Science Fair 2022 (online) 

ระหว่างวันที่ 14-17มีนาคม 2565

โดยนักเรียนของเราได้รับรางวัลเหรียญเงินในประเภท oral presentation เก่งมากๆๆค่ะ

members:

1. Praopraphat Jukmongkhon M.5 sci plus

2. Sureephorn Baorueng M.5 sci plus

3. Kornrawee Wongtrakul M.5 sci plus

4. Oliver Phoom Harris M.4 sci plus

5. Shithing Ng. M.4 sci plus

Advisor: Nutda SutthammikornSchool Contact Info

Varee Chiangmai School

59 nonghoi
moung chiangmai

053-140232
vcsinfo@varee.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 4:00P.M.

Social Info