8 มีนาคม พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นม.6 Techno ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน จากโครงการ GPSC Young Social Innovator 2021

หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน >ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นม.6 Techno ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน จากโครงการ GPSC Young Social Innovator 2021

ปังไม่หยุด ฉุดไม่อยู่เลยจริง ๆ สำหรับพี่ ม.6ในปีนี้ ด้วยผลงานรางวัลยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ก่อนที่จะจบการศึกษา กับการแข่งขัน การประกวด โครงการ GPSC Young Social Innovator 2021

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 29ทีม จาก 3ประเภทการแข่งขัน ซึ่งได้จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 5มีนาคม 2565ที่ผ่านมา ในรูปแบบ Onsite และ Online และสามารถคว้ารางวัลเหรียญเงิน ประเภทกระบวนการและวิธีการ จากโครงงาน “หุ่นยนต์พ่นยากำจัดแมลงศัตรูพืชในใบสตอว์เบอรี่ Agricultural pesticide spraying robot for strawberry leaves.” ขอแสดงความยินดีกับ

1. นายยศพล ทองชุม นักเรียนชั้น ม.6Techno

2. นายณธิป ชินสนธิกุล นักเรียนชั้น ม.6Techno

3. นายวสวัตติ์ ลิมปิผลไพบูลย์ นักเรียนชั้น ม.6Techno

ครูที่ปรึกษา

1. นายสรพงษ์ สมสอน

2. นายสรวัฒน์ ยามสุขSchool Contact Info

Varee Chiangmai School

59 nonghoi
moung chiangmai

053-140232
vcsinfo@varee.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 4:00P.M.

Social Info